SAROsystems AS - Logo

Om oss

SAROsystems AS

SAROsystems AS primærmål er å gjøre livet trygt for de menneskene som ikke har mulighet til å komme seg til et sikkert offentlig anlegg i en nødsituasjon. Vi ønsker å bistå og gjøre det mulig for innbyggerne å etablere skreddersydde Saferoom-alternativer og dermed gi tilstrekkelig beskyttelse for dem, deres kjære og kjæledyr ved ethvert tenkelig scenario.

Med denne forpliktelsen i tankene, fokuserte vår forskning på ethvert alternativ for å løse dette dilemmaet på en rimelig og tidsriktig måte. Vi innså umiddelbart at den manglende kapasiteten til offentlighetens tilfluktsrom er et stort problem i de fleste regioner. De svært få eksisterende tilfluktstedene er utdaterte, dårlig utstyrt og ikke ordentlig vedlikeholdt.

Siden grunnleggelsen av SAROsystems AS har det dannet seg et team av spesialister som aktivt og intensivt bidrar med sine omfattende erfaringer innen planlegging, konstruksjon og arkitektonisk kunnskap til dette prosjektet. Den militære bakgrunnen til selskapets grunnlegger og noen av teammedlemmene våre spiller også en rolle i denne prosessen. Med støtte fra Innovasjon Norge og våre utmerkede partnere, har nå folk i Skandinavia og Vest-Europa mulighet til å etablere sitt eget private Saferoom. Denne rimelige investeringen vil garantere ekstra personlig sikkerhet i tilfelle av enhver «menneskeskapt eller klimatisk katastrofe» skulle inntreffe på ditt bosted. Du vil også være beskyttet mot radioaktivt nedfall i tilfelle det skulle oppstå ulykker ved kjernekraftverk (Tsjernobyl, Fukushima, etc.).

Team von Sarosystems

Resultatet av vårt teams grundige innsats er en velutstyrt, modulær 20’ container med NBC-kompatibel ventilasjon, 12V DC LED-belysning, køyesenger og et enkelt tørrtoalett i en adskilt sone. Dette oppsettet skal gjøre deg i stand til å håndtere og overvinne krigslignende angrep, naturkatastrofer eller andre mulige nødsituasjoner. Disse Saferoom-modulene kan graves ned separat som en frittstående enhet i hagen din eller under oppkjørselen. De kan også integreres i fundamentet til en ny bygning, garasje eller et tilbygg.

SAROsystems AS anser også temaet bærekraft og ressursbevaring som en viktig del av helhetskonseptet. Når vi bygger våre tilfluktsrom eller Saferoom-moduler, avhenger vi av bruken av resirkulerte og kvalitetskontrollerte 20’ containere.

Rådgivning, utvikling, tilpassing og prosjektgjennomføring – vårt erfarne team vil gjerne hjelpe deg med alle disse emnene slik at du kan bli en stolt eier av et eget sikkerhetsrom.
Har du spørsmål, eller planlegger du allerede å implementere ditt eget tilfluktssted i ditt neste prosjekt?
Ta gjerne kontakt med oss i dag!