SAROsystems AS - Logo

Vår Showroom model

Vår Showroom model

Våre panikk og Saferoom-moduler er bærekraftige og en ressursbesparende produksjon. 

Alle vi som nyter livet og er ansvarsbevisste i det 21. århundre har i økende grad innsett viktigheten av å resirkulere gjenstander og produkter for å spare ressurser. Vi må ta av belastningen på moder natur og planeten vår. SAROsystems AS konsept og mål er å gjenbruke frakt- eller lagercontainere i vår produksjon av moduler for Saferoom og panikk rom. Denne måten å «ressursstyre» på, sikrer og gir våre kunder feilfrie, ripe- og rustfrie containermoduler. Alle våre 20-fotere blir profesjonelt behandlet og grundig kontrollert. Ved behov behandles eventuelle riper eller mindre skader med primere og lakk av høy kvalitet, som også brukes i den maritime bransjen.

Denne behandlingen sikrer lang og rustfri levetid for containerstrukturen oggjør dem ideelle for deres spesielle formål under jorden.

Når vi bygger våre panikk eller Saferoom, er vi avhengige av bruk av resirkulerte containere – se eksempelbilder.